Visa Business

Бизнис картичка со можност за месечна отплата од минимум 10% од вкупните обврски на крајот на месецот.

Аплицирајте до 15.06.2018 година за Visa Business картичките и искористете ја промотивната понуда!

 • Без членарина за првата година на користење за сите апликации за Visa Business картичките примени во периодот од 15.05.2018 до 15.06.2018 година.
 • Без членарина за основната картичка за следната година и слатко изненадување за сите правни лица кои во промотивниот период ќе направат 10 или повеќе трансакции со Visa Business картичките.

Карактеристики

Visa Business е револвинг е картичка која гласи на име на правно лице. Mожат да ја користат повеќе вработени за подмирување на секојдневни службени трошоци, деловни патувања во земјата и во странство или пак за подигнување готовина. Преку Visa Business револвинг картичката се користат средства од одобрениот кредитен лимит или од сопствени уплатени средства. Картичката не е директно поврзана со транскациската сметка на правното лице.

Наменета е за фирми, претпријатија и институции кои имаат потреба од сигурен и едноставен начин на плаќање за службени потреби на своите вработени.

 • Грејс период до 45 дена
 • Можност за безготовинско плаќање во земјата и странство
 • Можност за подигање готовина на сите банкомати каде е истакнат знакот на Visa
 • Можност за плаќање на обврските преку траен налог или НЛБ ПроКлик - електронско банкарство
 • Дневен лимит за подигање готовина дo 250.000 МКД
 • Дневен лимит за плаќање на продажни места до 250.000 МКД

 

Каматна стапка

 • Пасивна каматна стапка по видување: 0,01%
 • Активна каматна стапка до лимит: 11,25% за нeтрговци, 14% за трговци

Членарина

 • Годишна членарина за картички без кредитен лимит: 600 МКД
 • Годишна членарина за картички со кредитен лимит: 3.000 МКД за првоиздадената картичка и 600 МКД за секоја наредна издадена картичка 

Трошок за апликација

300 МКД (за првоиздадената картичка)

Тарифник за платежни картички