За повеќе информации обратете се на телефоните: 02/5100-863 за продажба на имот во сопственост на НЛБ Банка и 02/5100-632 и 02/5100-821 за продажба на имот преку Извршител.