Ретроспективна изложба на Митко Куновски во НЛБ Галерија

   

  

На 4-ти мај, 2018 година со почеток од 20 часот во НЛБ Галеријата ќе биде отворена ретроспективната ликовна изложба на Митко Куновски.

Куновски е автор на неколку самостојни изложби, а како долгогодишен член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија учествува на речиси сите изложби во организација на ДЛУМ. Со три самостојни изложби во странство и учество на изложби во Париз и Софија, како дел од составот на Македонски Уметници, го остава својот печат и на меѓународната уметничка сцена. 2002 година во издание на Наша Книга - Скопје издадени се шест дела – сликовници по Марко Цепенков, со потпис на Митко Куновски, со кои добива прва награда на Саемот за Книга во Скопје. Митко Куновски се јавува и како автор на серии цртани емисии за деца кои се редовно емитувани на Македонската Телевизија.

   

  

Д-р Васил Тоциновски вели: авторот се пресоздава себеси во творештвото. Застанати пред сликите на Митко Куновски, пред неговите естетски вредности,  се откриваат чудесните мигови на осама и копнеж, спокојство и исчекување. Дарбата на уметникот едноставно и мудро ги раздиплува тие мигови како магија од човековата опстојба. Жената како субјект и како возвишено битие е во стожерот, најчесто во големиот формат на сликата. Тој како симбол и метафора на недогледните и недофатени пространства на светот и на животот, ја спротивставува жената - човекот како нивна мисла и смисла. Внатрешниот свет од мекоста и мирот кои постојано зрачат и значат од душата и срцето, несетно се претопуваат и се изедначуваат со огромноста на просторот како нивна позлатена рамка. Во тие димензии Митко Куновски во тековите и резултатите на современото македонско сликарство еве и сега се потврдува со сопствениот  сликарски ракопис и свет и низ нашата радост на нивното постојано, би рекле неуморно естетско надраснување.

Секоја слика на Митко Куновски е посебна приказна. Магијата на жената, светлината, светот и животот се искажуваат со раскошот на боите низ една смирена димензија, стишана импресија која го создава единството меѓу внатрешното и надворешното, меѓу личното и општото. Само навидум миговите на тага и исчекување веднаш упатуваат кон добрината, љубовта, разбирањето, довербата, кон древната поука за вредноста на еднаш и кратко дадениот човечки живот. Во катадневието на овој испревртен и жесток живот, Куновски и неговите прекрасни уметнички дела не се само опомена за враќање кон вистинскиот живот и кон човекот, туку и повик низ личниот пример за само таквата наша опстојба. Застанати пред платната на Митко Куновски и негледајќи го потписот на авторската идентификација, точно знаеме дека тоа е само тој, та со љубов како негово врвно творечко начело прошепнуваме да му се златат уште многу години среќа и творештво.

 

                                                                       НЛБ Банка АД Скопје