Соопштение за збирни (годишни) пресметки за остварени приходи во 2017 година

 

   

  

Почитувани клиенти,

  

Ве информираме  дека на ден 25.01.2018 година НЛБ Банка АД Скопје ги испрати Збирните (годишни) пресметки за остварени приходи во 2017 година по пошта и истите претставуваат податок за Ваше известување до УЈП до 15 Март (образец ПДД-ГДП). За сите информации Ве молиме да се обратите на електронскaта адреса info@nlb.mk или на телефoнскиот број 02 / 15 600.  

           

Со почит,

  

НЛБ Банка АД Скопје