НЛБ Банка вработува

 

Почитувани,

  

НЛБ Банка како една од водечките Банки во Р.Македонија и лидер на пазарот во дел  на современи банкарски услуги,  својот успех го темели на имплементацијата на висококвалитетни стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија, успешната пазарна стратегија.

Во таа насока ве поттикнуваме да бидете дел од нашата Банка и нашиот тим на успешни професионалци, посветени на барањата на клиентите, успехот, иновациите и предизвиците во работата, каде што меѓусебната доверба и соработка меѓу членовите на тимовите и колегите во Банката се основни начела и вредности на нашето работење/делување, вклучувајќи бројни можности за обука и личен/професионален развој.

   

НЛБ Банка, во секторот за информатичка технологија нуди отворени работни позиции во рамки на кои имате можност да работите на анализа, развој, имплементирање и поддршка на ИТ решенија и платформи, давате предлози за воведување на нови решенија и подобрувања на банкарското работење од областа на  ИТ технологијата кон деловните корисници и клиентите на Банката.

 

Отворените работни позиции во Секторот за информатичка технологија се во рамки на следниве сегменти:

    

1.     BI специјалист

 

Потребни способности/знаења за кандидат се следниве: 

 • Data Management, Business Intelligence;
 • Extract, Transform, Load (ETL);
 • Data Warehousing, Data Lakes, Data Marts, Data Stores, and Cubes Data Quality and Profiling;
 • Data Governance, Master Data Management, and Metadata Management;
 • Data Visualization, Dashboard, Reporting, Self Service Business Intelligence (BI);
 • Key Performance Indicators (KPI), and Scorecards;
 • Predictive, Prescription, and Descriptive Analytics.

 

Одлично познавање од  Microsoft Business Intelligence stack вклучително:

 • Power BI;
 • SQL Server;
 • Transact SQL (tSQL);
 • Visual Studio (VS);
 • Team Foundation Server (TFS);
 • SQL Server Management Studio (SSMS);
 • SQL Server Integration Services (SSIS);
 • SQL Server Analysis Services (SSAS);
 • Master Data Services (MDS);
 • Data Quality Services (DQS);
 • SQL Server Reporting Services (SSRS).

 

Улога во тимот:

 • Одговорен за архитектура и дизајнирање на Microsoft BI solutions;
 • Обезбедување на интегритет на  дизајнот на решенијата при  имплементација;
 • Анализирање на деловни барања и имплементирање на бизнис потреби во Microsoft BI решенија користејќи различни бази на податоци и извори на податоци;
 • Изработка на технички предлози и решениа, димензионирање на решението;
 • Надгледуње, следење и проверка на дизајнот на решенјата за проширувања согласно бизнис барањата;
 • Координација на техничките и функционални барања за известување и анализа на придобивки од реализација на нови барања.

 

2.     .NET програмер

  

Потребни познавања:

 • Минимум 2 години работно искуство како .NET програмер;
 • Напредни познавања од областа на .NET технологииите за веб програмирање: C#, ASP.NET, ADO.NET, HTML/DHTML, XML, XSLT, Java Script, CSS, Web services, jQuery, Visual studio;
 • Напредни познавања од областа на бази на податоци: Transact SQL, MS SQL Server;

 

Карактеристики/Способности:

 • Искуство за изработка и поддршка на апликации;
 • Аналитички способности  и  способност за решавање на проблеми;  
 • Способност да развие партнерски ориентирани односи со бизнис корисници, крајни корисници;
 • Способност за multitask со фокус на брза и точна реакција и запазување на рокови и следење на процедури на работа;
 • Искуство со управување со проекти ќе се смета за предност.

 

Улога во тимот:

 • Анализа на деловните барања и спецификација на програмско решение;
 • Развој на нови front-end / back-end решенија и надградба на постојните апликативни решенија;
 • Одржување на постојни апликации.

 

Заинтересираните кандидати своите податоци и CV-ја можат да ги достават на следниот линк  најдоцна до 15.12.2017 година со избирање на работната позиција за која аплицирате.  

  

Со почит,

  

НЛБ Банка АД Скопје