НЛБ Летни промоции- Спортуваме и се забавуваме!- (Охрид 06.08.2017)