НЛБ Летни промоции - Спортуваме и се забавуваме! - (Преспа 30.07.2017)