НЛБ Летни промоции - Спортуваме и се забавуваме! - (Охрид 23.07.2017)