НЛБ Станбен кредит преку градежни фирми со кои банката има соработка

Максимален износ

Oд 5.000 ЕУР до 150.000 ЕУР

Рок на отплата

До 30 години  

Грејс период

До 12 месеци

Годишна каматна стапка

4,2% фиксна годишна каматна стапка за првите пет години, 5,7 % променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот 

 

3,9% фиксна годишна каматна стапка за првите пет години, 5,7 % променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот (кредити со ризико осигурување)

Учество

Минимално учество од 15% од купопродажната вредност на недвижноста*

Услов

 

Примател на плата во НЛБ Банка

- Редовно вработување, со исполнет услов за кредитоспособност 1 рата <=1/3 од месечен приход 

Обезбедување

1. Хипотека на недвижност, предмет на купопродажба

2. Меница од барателот (ко-кредитобарателот/те)

3. Административни забрани

* Можност за кредитирање на станови во фаза на градба со Лист за предбележување

Трошоци
  • БЕЗ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ!
  • БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРОЦЕНКА!
  • БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ХИПОТЕКА!
Трошоци за предвремена отплата
  • 0% за отплата со сопствени средства
  • 1% за отплата со средства од друга банка
Трошоци за апликација

600 МКД

Градежни фирми со
кои соработувани

Настел
City Tower
Адора Инженеринг
Тим Инженеринг
Голден АРТ
City Plaza
American Construction
НЕЦЕ Петрол ДООЕЛ Скопје
САНИК Инженеринг ДООЕЛ Скопје
ЗСФ - КОМ ДООЕЛ Скопје
Пантер Билдинг ДООЕЛ Скопје
ТИМ ДОО Скопје
ОФИС КОМ ДОО Скопје
ТОП МЕТАЛ ДООЕЛ Скопје
ГЛАНЗБАУ ИНГ ДООЕЛ
КАПИТОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО СКОПЈЕ
Фабрика КАРПОШ АД Скопје
Мадера ЛТД ДОО Скопје
Бонанца Урбан ДОО Скопје

Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка
Бескаматен кредит за опремување на домот во соработка со Нептун

* Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.
**Освен од наведените компании, Банката нуди можност за одобрување на кредити за купување на недвижност од сите градежни компании.
*** Банката нуди можност за кредитирање на купопродажба на недвижност во градба.