Купи куќа, купи стан 

НЛБ Субвенциониран станбен кредит.

Аплицирајте за НЛБ Субвенциониран станбен кредит до 31 ви мај и искористете ги промотивните поволности:

  • Без трошоци за проценка
  • 50% пониски манипулативни трошоци 
  • Пониски каматни стапки и поповолни услови за приматели на плата во Банката
  • Бесплатна полиса за осигурување на станот за првата година
  • Бескаматен Happy + инстант кредит за опремување на станот

Максимален износ

Во зависност од кредитоспособноста на барателот и обезбедувањето кое ќе биде понудено
До 50.000 ЕУР (субвенционирањето се однесува за износ на кредит до 50.000 ЕУР од Министерство за финансии)

Рок на отплата

Од 20 до 30 години

Варијанти

I опција - субвенционирање на дел од месечниот ануитет:
1. за купување на стан: субвенционирање на половина од месечниот ануитет во првите 5 години од отплата на кредитот
2. за изградба/купување на нова куќа: субвенционирање на 75% од месечниот ануитет во првите 5 години од отплата на кредитот
3. за изградба/купување на нова куќа за млади (до и со наполнети 35 години):
субвенционирање на 80% од месечниот ануитет во првите 8 години и 50% од месечниот ануитет во следните 3 години од отплатата на кредитот

 
II опција - субвенционирање на учеството за станот / куќата:
1. за купување на стан: субвенционирање на половина од учеството за станот
2. за изградба/купување на куќа: субвенционирање на 75% од учеството за куќата
3. за изградба/купување на нова куќа за млади (до и со наполнети 35 години): субвенционирање на 100% од учеството за куќата

Годишна каматна стапка

I опција - субвенционирање на дел од месечниот ануитет:
3,95% годишна каматна стапка,фиксна за првите три години,
4,44% годишна камата, фиксна за четвртата и петтата година
Каматната стапка за остатокот од периодот е променлива согласно Политиката на каматни стапки на Банката

II опција - субвенционирање на учеството за станот / куќата:
Шестмесечен ЕУРИБОР + 4,5 процентни поени на годишно ниво, за цело времетраење на отплата на кредитот
(моментално важечка каматна стапка со датум 01.07.2016 изнесува: 4,324%) 

(Прилагодувањето на номиналната каматна стапка се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и 1 јули секоја година
согласно стапката на шестмесечен ЕУРИБОР важечка на последниот ден од претходното шестомесечие (31.12 односно 30.06)

Возраст

До 67 години старост (до рок на отплата)

Кокредитобаратели

Минимум 2 (двајца) ко-кредитобаратели
Задолжително е сопружникот да биде ко-кредитобарател.

Учество

Минимум 15% од купопродажната вредност на недвижноста.
Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.

Услов

I. За кредит со субвенционирање на дел од месечниот ануитет
- редовно вработување;
- услов за кредитоспособност:1 рата < = 1/2 од месечниот приход на барателот на кредит и сопружникот доколку
го има, или1 рата < = 1/3 од месечниот приход на барателот и ко-кредитобарателите

 
II. За кредит со субвенционирање на учеството
- редовно вработување
- услов за кредитоспособност:
1 рата < = 1/3 од месечниот приход на барателот и ко-кредитобарателите

 

Обезбедување

I. За кредит со субвенционирање на дел од месечниот ануитет
- Без учество
- Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
- Административна забрана
- Меница од барателот (ко-кредитобарателот/те)

 
II. За кредит со субвенционирање на учеството
- Минимално учество: 25%
- Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
- Административна забрана
- Меница од барателот (ко-кредитобарателот/те)

Фирми со кои соработуваме

Адора Инженеринг
Настел
Глиц Груп Скопје
Жикол
Елена Лука Хоме
City Tower
Тим Инженеринг
Голден АРТ
ТИМ Доо
City Plaza
American Construction
ЗСФ-KOM
Ривер Девелопмент
РДЛ Соул
Елинг
Констракшн Груп
Офис Ком
Квалитет Пром
Инвест Билдинг
Ихне Реалити
Луна корпорација
Глиц Дооел Кичево
Cevahir Holding (Турмак АД Скопје)
Пантер Билдинг ДООЕЛ Скопје
НЕЦЕ Петрол ДООЕЛ Скопје
САНИК Инженеринг ДООЕЛ Скопје
ЕВРО ДЕКОР ДОО Кочани
Унија Клуб
Два Брата Градители
Хот и Хот Констракшн Групс
Вино Веритас
Топ Метал
Гланзбау Инг
Пелагонија АД Гостивар

Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка
Бескаматен кредит за опремување на домот во соработка со Нептун

* Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.
**Освен од наведените компании, Банката нуди можност за одобрување на кредити за купување на недвижност од сите градежни компании.
*** Банката нуди можност за кредитирање на купопродажба на недвижност во градба

Трошоци

Манипулативен трошок:

  • 1% од износот на кредитот за приматели на плата во НЛБ Банка 1,5% од износот на кредитот за неприматели на плата во НЛБ Банка

Трошок за апликација: 500 МКД 

Трошок за предвремена отплата:

  • Во случај на редовна отплата или предвремена доброволна отплата на субвенционираниот станбен кредит по истекот на 10-тата година од отплатата на кредитот субвенцијата е неповратна. Исклучок од ова е  варијантата за изградба / купување на нова куќа за млади до и со наполнети 35 години при субвенционирање на дел од месечниот ануитет. Во овој случај субвенцијата е неповратна при предвремена доброволна отплата наjрано по истекот на 12-та година.

Трошок за проценка:

  • 2.000,00 МКД , кој се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен 


Потребни документи

Апликација за Станбен кредит