Visa Gold

Visa Gold е револвинг кредитна картичка која на корисниците им овозможува поголема финансиска флексибилност, комодитет и привилегии при користењето.

Плаќајте со вашите Visa кредитните картички до 31 - ви октомври и искористете ги промотивните поволности:

1% cashback за секоја ПОС трансакција со Visa Classic кредитните картички и 2% cashback за секоја ПОС трансакција со Visa Gold кредитните картички направени во периодот oд 01.10.2017 до 31.10.2017 година.

• Без членарина за првата година на користење за сите апликации за Visa кредитните картички (Visa Classic или Visa Gold) примени во периодот од 01.10.2017 до 31.10.2017 година.

• Без членарина за следната година на користење за сите нови и постојни корисници на Visa кредитните картички кои во периодот од 01.10.2017 до 30.11.2017 година ќе направат најмалку 10 ПОС трансакции.

 

Карактеристики

 • Visa Gold e револвинг кредитна картичка со одреден лимит зависно Вашата кредитоспособност наменета за клиенти со повисоки месечни примања кои имаат потреба да користат повисоки месечни и дневни лимити
 • Отплата од минимум 5% / 10% од месечните трошоци или повеќе согласно Вашите можности
 • Може да се користи во земјата и во странство, за плаќање во продажни места и подигање готовина на банкомати секаде каде е истакнат знaкот на VISA
 • Бескаматен грејс период до 45 дена
 • Можност за бесплатна достава на месечниот извод на е-маил
 • Можност за плаќање на обврските со траен налог, НЛБ Клик - електронското банкарство и НЛБ мКлик - мобилно банкарство
 • Можност за плаќање на рати без камата на продажни места со кои Банката има склучено договор
 • Без провизија за плаќање во продажна мрежа во земјата и во странство
 • Дневен лимит за подигање на готовина на банкомат: до 250.000 мкд
 • Дневен лимит за безготовински ПОС трансакции: до 250.000 мкд

  

Што да направите во случај да ја изгубите картичката или во случај на кражба?

Доколку утврдите дека Ви ја нема платежната картичка:

 • Можете да направите промена на лимитите на Вашите картички преку НЛБ мКлик апликацијата, односно да ги сетирате на 0 МКД лимитите за подигање на готовина на банкомати, плаќање на ПОС терминали и интернет плаќања.

 • Можете веднаш да ја блокирате на телефонскиот број 02/15-600 кој функционира 24/7, со што ќе се заштитите од можни злоупотреби.
 • Можете да се обратите во најблиската експозитура на НЛБ Банка каде ќе добиете дополнителни информации.

  

Каматна стапка

 • Активна каматна стапка до лимит: 11%
 • Пасивна каматна стапка: 0,01%

 

Членарина

 • 3.000 мкд на основната картичка (1.500 мкд за дополнителна картичка)
 • Ослободување од членарина во зависност од годишниот промет направен со картичката (минимум 200.000 мкд)

  

Трошок за апликација: 300 МКД

 

Тарифник за платежни картички