Промотивен есенски депозит

Промотивен депозит за сите клиенти кои сакаат да ги орочат своите финансиски средства со фиксна каматна стапка на 18 и 36 месеци!

Карактеристики

  • Валута: МКД и ЕУР
  • Рок на орочување: 18 и 36 месеци
  • Минимален влог: 15.000 МКД или 250 ЕУР
  • Каматна стапка: фиксна
  • Припис на камата: месечно или рочно
  • Предвремено раскинување на штедењето: се пресметува камата по видување
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош

Каматни стапки

ВалутаРок на орочувањеФиксна каматна стапка
МКД 18 месеци 1,70%
ЕУР 18 месеци 0.50%
ЕУР 36 месеци 1,10 %

* Каматните стапки се со важност од 02.10.2017 до 31.10.2017 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво.