Со НЛБ мКлик 
освојте Samsung Galaxy S8!

Преземете ја НЛБ мКлик мобилната апликација:

Реализирајте ги сите банкарски трансакции преку мобилен телефон од секое место
додека уживате во Вашето слободно време!
  

Активирајте ја НЛБ мКлик апликацијата за мобилно банкарство, уживајте во придобивките и станете потенцијален добитник на Samsung Galaxy S8!

Основни информации
за наградна игра:

Име на наградна игра:„mKLIK, ем нов телефон!“

Организатор: НЛБ Банка АД Скопје

Период на реализација: од 01.03.2018 до 31.03.2018 година 

Тип на награди: Вкупно 5 неделни награди -  Samsung Galaxy S8

Извлекување на награди: Секој понеделник во периодот од 05.03.2018 до  02.04.2018 година

Квалификувани учесници
во наградната игра:

 • Сите нови корисници кои ќе активираат НЛБ мКлик пакет ( Light пакет, Пакет за млади, Standard пакет и Comfort пакет) во периодот од 01.03.2018 -31.03.2018 година, автоматски се квалификуваат за наградната игра.

 • Сите постоечки корисници на НЛБ мКлик мобилната апликација, корисници на еден од горенаведените пакети, кои ќе се пријават за наградната игра преку микросајтот www.nagradnaigra.nlb.mk во периодот од 01.03.2018 до 31.03.2018 година

Повеќе информации, линк за учество и правила на наградна игра:

Што овозможува
НЛБ мКлик?

 • Отворање на трансакциска сметка online директно преку апликацијата
 • Едноставен пристап до податоците и проверка на состојбата и прометот на сите Ваши сметки, депозити,картички и кредити
 • Извршување на сите плаќања со само еден клик: интернитрансакции, режиски трошоци и останати плаќања кон физички и правни лица
 • Промена на лимит на Вашите картички за подигнување готовина на банкомат, плаќања во продажната мрежа на ПОС терминал и интернет плаќања, за Ваша поголема сигурност и флексибилност при користење на НЛБ платежните картички
 • Конверзија од една во друга валута
 • Надополнување на кредит за мобилен телефон
 • Локатор на најблискиот банкомат и експозитура
 • Директен контакт со Банката во секое време
 • Брзо и едноставно плаќање на достасаните обврски на  Вашите кредитни картички / Кредити
 • Доспевање на рати на Вашите кредитни картички
 • Плаќање на сметки за режиски трошоци без провизија 
 • Добивање на известувања (нотификации) за трансакции со платежни картички како и известувања (нотификации)  за приливи и одливи од Вашата трансациска сметка

Како да станете корисник?

               Апликацијата НЛБ мКлик можете да ја симнете преку:

               Google Play Img                                  

Апликацијата можете самостојно да ја активирате или да ја посетите најблиската експозитура на Банката.

Локатор на експозитури