Картички

Аплицирајте за НЛБ Mastercard Business картичките до 15 - ти јуни и искористете ги промотивните поволности без членарина за првата година на користење. За направени 15 трансакции добивате уште една година без членарина и подарок изненадување !

 

Mastercard Business картичките можат да ги користат повеќе вработени за различни цели, како за подмирување на секојдневни службени трошоци, така и за деловни патувања во земјата и во странство
Бизнис картичка со можност за месечна отплата од минимум 10% од вкупните обврски на крајот на месецот.
Картичка која можат да ја користат повеќе вработени за различни цели, како за подмирување на секојдневни службени трошоци, така и за деловни патувања.